קולומביה FOXY RED BOURBON

60

YELLOW HONEY ANAEROBIC 84 HRS WITH LIXIVIATES