קולומביה FALCON YELLOW BOURBON

60

Temperature controlled Yellow honey anaerobic 50 hours, with gesha lixiviates